Begeleidingsdomeinen

Decretaal wordt bepaald dat het CLB hulp moet bieden op verschillende domeinen. Het CLB werkt hiervoor meestal nauw samen met je school.

Leren en Studeren

Wanneer je als leerling het moeilijk krijgt of hebt met leren en studeren kunnen jij en je ouders, bij ons terecht. Dit kan gaan over bijvoorbeeld rekenen, spelling, lezen, werkhouding, spreken,... Omdat de school je goed kent, gaan we hiervoor liefst in overleg met je school.

Schoolloopbaanbegeleiding

Je kan ook terecht bij ons met vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het secundair of hoger onderwijs, veranderen van school of studierichting, G.On.-begeleiding, overstap naar buitengewoon onderwijs,...

Het psychisch en sociaal functioneren

Wanneer je het emotioneel moeilijk hebt op school of thuis kan je eveneens bij ons terecht. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, psychische problemen, sociale problemen, interactie met ouders.

Preventieve gezondheidszorg

Verder staat het CLB in voor het verder opvolgen van jou als leerling wat betreft de preventieve gezondheidszorg. Je wordt op bepaalde tijdstippen in je schoolcarrière onderzocht door het CLB via consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de school als er sprake is van een besmettelijke ziekte.