Dossiers worden gearchiveerd

Het CLB van jouw laatste school bewaart jouw dossier in een archief. Zat je in het gewoon onderwijs, dan wordt jouw dossier bewaard tot je 25 jaar bent. Was jouw laatste school een school voor buitengewoon onderwijs, dan wordt jouw dossier bewaard tot je 30 jaar bent. Daarna wordt jouw dossier vernietigd door een gespecialiseerde firma.