Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim.

De informatie die de CLB-medewerker over jou verzamelt of die jij hem toevertrouwt, zal hij niet zomaar met jouw ouders, leerkrachten of andere hulpverleners delen. Is dit toch nodig, dan maakt hij hierover goede afspraken met jou.

Soms zal de CLB-medewerker over jouw probleem overleggen met zijn collega’s. Deze collega’s hebben natuurlijk ook beroepsgeheim.

Ben je jonger dan 12 jaar dan hebben jouw ouders toegang tot de gegevens in jouw CLB-dossier. Toch kan je aan een CLB-medewerker vragen om bepaalde informatie niet aan jouw ouders mee te delen. De medewerker noteert dit dan op een aparte plaats in het dossier.