Het dossier volgt de leerling

Als je van school verandert, sturen wij jouw dossier door naar het CLB dat aan jouw nieuwe school verbonden is. Wens je dit niet, dan moet het CLB hiervan op de hoogte gebracht worden binnen de 10 dagen na de inschrijving. Ben je ouder dan 12 jaar, dan doe je dit zelf. Ben je jonger, dan doen je ouders dit.

Het CLB-team kan – mits een goede motivatie – afwijken van deze leeftijdsgrens van 12 jaar.