Recht op toegang tot het dossier

Informatie die nuttig is voor jouw begeleiding moet bijgehouden worden in een dossier op het CLB. Hierin worden alle belangrijke afspraken, gegevens en beslissingen genoteerd die verband houden met jouw begeleiding.

Als je jonger bent dan 12 jaar, hebben jouw ouders of voogd toegang tot jouw dossier. Als je 12 jaar bent of ouder, dan heb je zelf toegang.

Het CLB-team kan echter beslissen om jou al vroeger of pas later toegang tot jouw dossier te geven. Zij moeten dit dan wel goed motiveren.

Toegang hebben tot een dossier betekent:

  • dat je jouw dossier mag inkijken;
  • dat je een kopie van dossierstukken kan krijgen;
  • dat je informatie aan jouw dossier kan toevoegen;
  • dat je kan vragen om informatie die niet correct is te verbeteren.

Wil je graag jouw dossier inkijken, neem dan contact op met het secretariaat van het CLB of met de contactpersoon van jouw school.