Samen met je kleuter (K1) bij het CLB

Het systematisch contactmoment K1

De kleuters van K1 worden elk schooljaar samen met hun ouders op ons centrum uitgenodigd voor een systematisch contactmoment.

Deze gaan door op ons centrum iCLB vestiging Gent, Jubileumlaan 215, na afspraak.

De ouders ontvangen hiervoor een mail waarin zij via een link online een afspraak kunnen maken.

Hieronder volgen de richtlijnen die de ouders zullen ontvangen.

Hoe maakt u een afspraak voor dit contactmoment?

  1. U zal een uitnodigingsmail ontvangen met als onderwerp ‘uitnodiging eerste bezoek CLB’
  2. In deze mail bevindt zich een link.
  3. U klikt op de link.
  4. Kies vestiging.
  5. Kies datum en uur voor afspraak en bevestig.
  6. U ontvangt een bevestigingsmail. Bewaar deze mail goed. U ontvangt geen herinneringsmail.

Als de ouder geen e-mailadres heeft, belt het CLB hen op om de gelegenheid te geven een afspraak te maken.

Als de ouder niet aanwezig kan zijn op het systematisch contactmoment, dan wordt de kleuter door ons op een klassikaal moment op het einde van het schooljaar onderzocht.

Voor onze afdeling Oostende maakt u de afspraak via de leerkracht. 

  1. Een lijst met mogelijke contactmomenten wordt door de verpleegkundige aan de leerkracht overhandigd.
  2. De leerkracht vraagt aan de ouders een keuzemoment te bepalen.
  3. De lijst met vastgelegde afspraken wordt aan de verpleegkundige terugbezorgd. De contactmomenten verlopen op school.

Inhoud van het consult 

De verpleegkundige zal een gesprek hebben met de ouder over de verschillende aspecten van het groeien, het ontwikkelen en de opvoeding van de kleuter.

De kleuter wordt gewogen en gemeten. We onderzoeken de stand van de ogen en/of de kleuter een goed verzicht heeft. Naargelang de medische voorgeschiedenis kan ook een gehooronderzoek worden uitgevoerd.

Als de verpleegkundige het nodig vindt, zal de arts van het iCLB om advies worden gevraagd.

Een systematisch contactmoment duurt ongeveer 30 minuten.