Solliciteren voor een job in het iCLB

Aan de slag bij het Interstedelijk Centrum voor leerlingenbegeleiding (iCLB)?

Wil je graag werken bij het iCLB dan vind je hier informatie rond tewerkstelling en sollicitatie?

Wie kan in aanmerking komen voor een job binnen het iCLB?

Maatschappelijk assistenten, psychologen of assistenten in de psychologie, verpleegkundigen, artsen, administratief medewerkers, pedagogen, directeur en coördinatoren, …

Hoe kan je solliciteren voor een job binnen het iCLB?

Het Onderwijs – Stad Gent legt voor al haar functies een werfreserve aan. Wij doen beroep op deze werfreserve.

Wanneer er een vacature is in het iCLB, vindt er een selectie plaats van de kandidaten die zich ingeschreven hebben in de werfreserve. Deze selectie gebeurt op: diploma, ervaring, voorkeurfunctie, registratienummer.

U wordt dan op basis van deze selectie (CV) uitgenodigd op een selectiegesprek.

Aan de hand van dit selectiegesprek met de directeur van het iCLB, de teamcoach iCLB en de arbeidspsycholoog wordt de juiste persoon gekozen.

Wanneer?

Inschrijven in de werfreserve kan op om het even welk tijdstip van het kalenderjaar. Uw kandidatuur is dan geldig voor het lopende en het volgende schooljaar. U kan verlengen voor de duur van één schooljaar met behoud van uw registratienummer. Een aantal maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van uw registratienummer zal de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen u hiervan op de hoogte brengen.

Hoe?

Het Onderwijs – Stad Gent maakt gebruik van Jobline, een online sollicitatiesysteem. Via Jobline kan u zich inschrijven in de werfreserve, maar daarna kan u ook uw gegevens verder beheren. U maakt eveneens een kopie van uw diploma(’s) over aan de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen (voor laatstejaarsstudenten: attest van de gevolgde studies).

Van zodra de Dienst Administratie Onderwijs Selectie en Aanwervingen over alle gevraagde gegevens beschikt, registreert ze de sollicitatie in het sollicitantenbestand en zal u een volgnummer ontvangen dat de volgorde van oproeping voor een selectiegesprek zal bepalen.

Raadpleeg Jobline. U komt terecht in het E-loket van de website van de stad Gent. Als nieuwe gebruiker moet u zich eerst ‘registreren’. Indien u reeds geregistreerd bent op het E-loket, kan u verder gaan via ‘aanmelden’. Van zodra u geregistreerd of aangemeld bent, komt u terecht in Jobline.

 

Heb je vragen?

Interstedelijk centrum voor leerlingenbegeleiding Dorine Neirynck 09 323 53 89

Vacatures

VACATURE: Het Interstedelijk centrum voor Leerlingenbegeleiding is op zoek naar een Verpleegkundige

Opdracht reguliere paramedische werking

- Doeltreffend en kwaliteitsvol voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van de verplichte systematische contactmomenten en vaccinaties bij leerlingen. - Meewerken aan de profylaxe van besmettelijke ziekten. - Deelnemen aan de bijeenkomsten preventieve gezondheidszorg, met collega’s van de medische discipline. - Vragen onthalen van leerlingen, ouders, scholen en hulpverleners die verband houden met de ontwikkeling, gezondheid en welbevinden van leerlingen. - Vanuit een handelingsgerichte visie op zoek gaan naar antwoorden die mogelijk zijn in de schoolcontext. Je werkt hiervoor samen met alle betrokkenen. - Een toegankelijk en vriendelijk onthaal voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel verzorgen. - Multidisciplinair overleggen en samenwerken met collega’s en externe partners.

Profiel en competenties

- Je kan zowel goed in team als goed zelfstandig werken. - Je bent stressbestendig, je beschikt over goede gespreksvaardigheden en over basiscomputervaardigheden (en je bent bereid je vlot in te werken in sectoreigen software systemen). - Je hebt een brede maatschappelijke kijk, een groot empathisch vermogen en een sociale ingesteldheid om in de schoolcontext op te komen voor leerlingen en ouders die minder kansen hebben. - Je bent communicatief, flexibel, kan goed organiseren en denkt oplossingsgericht. - Je bent gericht op samenwerking, zowel met de betrokkenen als met collega’s in een team. Je werkt kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en resultaatsgericht. - Je hebt verantwoordelijkheidszin en engageert je ten volle voor cliënten, collega’s en de CLB-centra. Je handelt respectvol, binnen de deontologie van de privacywetgeving, het beroepsgeheim. - Je bent bekend met het onderwijs- en welzijnslandschap. - Je beschikt over een bachelorsdiploma verpleegkunde. - Je beschikt over een rijbewijs B.

Wij bieden je: - Een tijdelijk niet vacante opdracht van 33u voor de periode van 1/2/2021 tot 31/8/2021 - Werken in de non-profit sector - Verloning volgens het wettelijk barema - Laptop en GSM

Heb je interesse? Stuur dan voor 29 januari 2021 je CV en motivatiebrief naar dorine.neirynck@stad.gent

Op basis van je CV en motivatiebrief zal een eerste selectie gemaakt worden. De selectiegesprekken gebeuren via videogesprek. Als je weerhouden bent voor het gesprek zal je de nodige informatie hieromtrent ontvangen.

Veel succes!