Vaccinaties

De Vlaamse overheid voert vaccinatiecampagnes om een aantal besmettelijke ziekten in Vlaanderen onder controle te houden of zelfs uit te roeien. De CLB’s spelen daarin een voortrekkersrol. Ze onderzoeken normaal gezien immers heel de Vlaamse schoolgaande jeugd. Een CLB is dus een prima plaats om:

 • de vaccinatiestatus van de begeleide leerlingen te bewaken: welke inentingen hebben ze reeds gehad, welke ontbreken nog?
 • leerlingen die nog bepaalde vaccinaties nodig hebben gratis in te enten tegen bepaalde ziekten.

Die vaccinaties gebeuren echter volgens een bepaald vaccinatieschema, welke door de Vlaamse overheid werd opgelegd.

Dit is een schema waarin bepaald wordt welke vaccinaties je moet krijgen en tijdens welke leerjaren je deze best toegediend krijgt.

Zo’n inenting gebeurt enkel indien het CLB hiervoor een toestemming heeft gekregen van de ouders. Daarom worden de ouders op voorhand schriftelijk op de hoogte gebracht van de aard en de bedoelingen van de vaccinatie. De vaccinaties gebeuren dan tijdens een algemeen of gericht consult. Een leerling bij wie een of meerdere vaccinaties ontbreken, kan echter altijd ook op een ander tijdstip ingeënt worden.

Op die manier proberen de CLB’s een vaccinatiegraad van minimaal 95% te halen bij hun leerlingen. Dat is immers de enige manier om een volledige uitroeiing van sommige besmettelijke ziekten te realiseren.

Ziekten waartegen gevaccineerd wordt binnen het basisvaccinatieschema van Vlaanderen:

 • bof (dikoor)
 • difterie (kroep)
 • Haemophilus influenzae type b infecties
 • hepatitis B (geelzucht)
 • kinkhoest
 • mazelen
 • meningokokken infecties van serogroep C (hersenvliesontsteking)
 • pneumokokken infecties (longontsteking, hersenvliesontsteking)
 • polio (kinderverlamming)
 • rubella (rode hond)
 • tetanus (klem)
 • HPV (Humaan Papilloma Virus)

Ziekten waartegen gevaccineerd wordt door het CLB:

leerjaarschooljaar in het buitengewoon onderwijs waarin ...vaccin

1e lager de leerling 7 jaar wordt

 • difterie (kroep)
 • tetanus (klem)
 • kinkhoest
 • polio (kinderverlamming)

5e lager de leerling 11 jaar wordt

 • mazelen
 • bof (dikoor)
 • rubella (rode hond)

1e secundair het meisje 13 jaar wordt

 • HPV (Humaan Papilloma Virus)

3e secundairde leerling 15 jaar wordt

 • difterie (kroep)
 • tetanus (klem)
 • kinkhoest